Struka veterina, pronađeno natuknica: 279

doga

doga (njemačka doga) (engl. dog: pas), pasmina radnoga psa razvijena 1876. u Njemačkoj, gdje je služila ...

doping

doping (amer. slang: drogiranje, od niz. doop: umak), uzimanje farmakoloških ili fizioloških sredstava ...

Društvo veterinara

Društvo veterinara, stručna veterinarska udruga, osnovana 1893. Odjel za unutarnje poslove nije odobrio ...

durina

durina (franc. dourine) (lat. exanthema coitale paralyticum, spolna zaraza konja, zarazna kljenut konja, ...

engleski seter

engleski seter (engl. setter), pasmina lovačkog psa ptičara, koju je u Engleskoj oko 1800. uzgojio ...

epizootiologija

epizootiologija (franc. épizootique: endemičan kod životinja, od epi- i grč. ζῳότης: životinjska priroda + -logija), ...

eutanazija

eutanazija (grč. εὐϑανασία: lijepa smrt), bezbolna smrt, namjerno skraćivanje ljudskoga života kako ...

Fabricijeva burza

Fabricijeva burza, okruglasti limfoepitelni šuplji organ u ptica, smješten na leđnome dijelu zdjelične ...

fagopirizam

fagopirizam (prema Fagopyrum, od lat. fagus: bukva + grč. πυρός: pšenica), otrovanje domaćih životinja ...

fascioloza

fascioloza (fascija + -oza) →  metiljavost ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10  >  >|