Struka veterina, pronađeno natuknica: 279

Gjurić Petar

Gjurić [62720u:'rić], Petar, hrvatski veterinar (Krnjak kraj Karlovca, 24. VI. 1887 – Beograd, 30. VII. 1962). ...

gnjiloća pčelinjeg legla

gnjiloća pčelinjeg legla, ugibanje i propadanje pčelinjeg legla uzrokovano bakterijama. Američka gnjiloća ...

gnjiloća škrga

gnjiloća škrga (branhiomikoze; lat. Branchyomycoses), lokalizirane akutne zarazne bolesti više vrsta ...

goveđa spongiformna encefalopatija

goveđa spongiformna encefalopatija (lat. spongia: spužva + -forman i grč. ἐγϰέφαλος: mozak + -patija) ...

griža

griža, brzo prolaženje hrane kroz probavni sustav s posljedičnim slabim upijanjem vode, hranjivih tvari ...

Guérin Camille

Guérin [geʀ63338'], Camille, francuski bakteriolog (Poitiers, 22. XII. 1872 – Pariz, 9. VI. 1961). Nakon ...

Hajsig Mladen

Hajsig, Mladen, hrvatski veterinar, mikrobiolog (Remetinec kraj Novog Marofa, 10. IX. 1919 – Zagreb, ...

hiostrongiloza

hiostrongiloza (grč. ὗς: svinja + στρογγύλος: okrugao + -oza) (lat. hyostrongylosis), invazija svinja ...

hipijatrika

hipijatrika (grč. ἵππος: konj + ἰατρıϰός: liječnički), znanost o liječenju konja. U sr. su vijeku ljude ...

hipodermoza

hipodermoza (Hypoderma + -oza) (hypodermosis, ugrkljivost), invazija goveda ličinkama goveđih štrkova ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >  >|