Struka vojne znanosti, pronađeno natuknica: 481

diktatura, vojna

diktatura, vojna, oblik polit. vladavine u kojem vojska ili jedna njezina skupina preuzima drž. vlast. ...

diverzant

diverzant (njem. Diversant ili rus. diversant), vojnik osposobljen za izvođenje diverzija, redovito ...

diverzija

diverzija (njem. Diversion ili rus. diversija, prema kasnolat. diversio: odvraćanje, skretanje). 1. ...

divizija

divizija (lat. divisio: razdioba; usp. franc. division, njem. Division). 1. Viša taktička postrojba ...

dizdar

dizdar (tur. < perz. dizdār, od diz: utvrda i gl. osnove -dār: držati, imati), zapovjednik tvrđave u ...

dobrovoljci

dobrovoljci →  dragovoljci ...

dočasnik

dočasnik  →  činovi i zvanja ...

doktrina

doktrina (latinski doctrina: nauk, naučavanje). 1. Skup mišljenja (teorija, postavki, načela) u nekom ...

Domazet-Lošo Davor

Domazet-Lošo, Davor, hrvatski admiral (Sinj, 1. V. 1948). Završio Mornaričku vojnu akademiju 1971., ...

Domovinski rat

Domovinski rat, obrambeni rat za neovisnost i cjelovitost hrvatske države protiv agresije udruženih ...

|<  < (11)  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|