Struka vojne znanosti, pronađeno natuknica: 481

konvencionalni rat

konvencionalni rat, oružani sukob koji se vodi klasičnim naoružanjem na temelju kemijske energije (barut ...

konvoj

konvoj (engl. convoy < franc. convoi: straža, pratnja). 1. Skupina vozila (brodova) koja se kreću zajedno, ...

konjaništvo

konjaništvo (kavalerija), rod vojske kojega se pripadnici bore na konjima. Značenje i uloga konjaništva ...

kopnena vojska

kopnena vojska, grana oružanih snaga koja djeluje na kopnu. U pov. razvoju mijenjala je sastav, ustroj, ...

kordon

kordon (franc. cordon: vrpca, od corde: uže), ravnomjeran raspored postrojbi i utvrđenja u liniju. Prilikom ...

korpus

korpus (lat. corpus: tijelo). 1. U anatomiji, trup čovjeka ili životinje. 2. U vojnoj terminologiji, ...

KOS

KOS (kratica od Kontraobavještajna služba), protuobavještajna služba državnog aparata SFRJ osnovana ...

kriza

kriza (njemački Krise < latinski crisis: prosudba < grčki ϰρίσıς: odluka). 1. Dubok, sveobuhvatan poremećaj ...

krizni stožer

krizni stožer, tijelo koje se ustrojava na drž. ili lokalnoj razini radi koordinacije aktivnosti u ...

kvartirmajstor

kvartirmajstor (njem. Quartiermeister), vojni zapovjednik koji je nekoć u vojsci organizirao opskrbu ...

|<  <  21 (22)  23  24  25  26  27  28  29  30  >  >|