Struka vojne znanosti, pronađeno natuknica: 481

Landsknecht

Landsknecht [la'ntsknε62179t] (njem.), njemački vojnik-plaćenik u XV. i XVI. st., naoružan dugim kopljem ...

lansijeri

lansijeri (franc. lanciers), konjanici naoružani kopljem u XIX. i na početku XX. st. u Francuskoj, Velikoj ...

legija

legija (lat. legio, prema legere: sabrati, skupiti /pod oružjem/). 1. Vojna jedinica u starome Rimu; ...

legija stranaca

legija stranaca, posebne voj. postrojbe Francuske i Španjolske sastavljene od plaćenih dobrovoljaca ...

Letica Sveto

Letica, Sveto, hrvatski admiral (Podgora, 4. IV. 1926 – Split, 7. XI. 2001). Završio je Višu vojnopomorsku ...

Liddell Hart Basil Henry

Liddell Hart [li'dəl hα:t], Basil Henry, britanski vojni povjesničar i teoretičar (Pariz, 31. X. 1895 ...

linija

linija (lat. linea: lanena nit; crta, potez). 1. Crta, pravac; redak; smjer politike, službeno stajalište, ...

logistika

logistika (njemački Logistik < francuski logistique < grčki λογıστıϰόὴ [τέχνη]: umijeće računanja; u ...

logor

logor (njem. Lager: tabor), mjesto na koje se dovode osobe što su ih vojne, policijske ili druge vlasti, ...

Lovrić Drago

Lovrić, Drago, hrvatski general (Gornji Vukšić kraj Brčkog, BiH, 2. XII. 1961). Završio Vojnu akademiju ...

|<  <  21  22 (23)  24  25  26  27  28  29  30  >  >|