Struka vojne znanosti, pronađeno natuknica: 481

Lucić Josip

Lucić, Josip, hrvatski general (Podgajci Posavski, 26. IV. 1957). Završio Fakultet za fizičku kulturu ...

major

major (lat. maior: veći, viši, stariji, komparativ od magnus: velik) →  bojnik ...

Mamula Lazar

Mamula, Lazar, hrvatski general (Gomirje, 22. V. 1795 – Beč, 12. I. 1878). God. 1815. završio Inženjerijsku ...

manevar

manevar (njem. Manöver < franc. manœuvre, od lat. manu operare: raditi rukama). 1. Pojedina radnja ...

Mannerheim Carl Gustav Emil von

Mannerheim [ma'nərhεim], Carl Gustav Emil von, finski maršal i političar (imanje Louhisaari kraj Villnäsa, ...

Marita

Marita [mari:'ta], naziv njemačkog operacijskog plana za napad na Grčku. Plan je bio stvoren u prosincu ...

marketender

marketender (njem. Marketender, prilagodba tal. mercatante: trgovac, izvedeno od mercato: trgovina, ...

Marmont Auguste Frédéric Louis Viesse de

Marmont [maʀm61533'], Auguste Frédéric Louis Viesse de, francuski maršal (Châtillon sur Seine, 20. VII. 1774 ...

maroder

maroder (njem. Marodeur < franc. maraudeur: pljačkaš), vojnik koji zaostaje iza vojnih linija radi ...

marš

marš (franc. marche). 1. Kretanje postrojba pješice ili prijevoznim sredstvima prema određenomu mjestu ...

|<  <  21  22  23 (24)  25  26  27  28  29  30  >  >|