Struka vojne znanosti, pronađeno natuknica: 481

beglerbeg

beglerbeg (tur. beylerbeyi: beg begova), nekoć najviši čin u osmanskoj vojsci. Naziv njegove titule ...

bersaljeri

bersaljeri (tal. bersagliere, od bersaglio: meta < starofranc. bersail, prema berser: odapinjati iz ...

bimbaša

bimbaša (tur. binbaşı: zapovjednik tisuće, od bin: tisuća i baş: glava, glavar), u tur. i egip. vojsci, ...

bitka

bitka, odlučan ili važan sudar velikih, strategijskih skupina ili glavnine vojski tijekom rata radi ...

bitka, zračno-kopnena

bitka, zračno-kopnena, temeljna doktrina kopnene vojske SAD-a. Obznanjena je poč. 1980-ih god. u pravilu ...

bitnica

bitnica (doslovni prijevod franc. batterie), baterija, osnovna topnička ili raketna taktička postrojba ...

blitzkrieg

blitzkrieg ili blickrig (njem. Blitzkrieg: munjeviti rat), način vođenja ratnih operacija za munjevito ...

blokada

blokada (njemački Blockade, prema blockieren: opsjesti, zapriječiti, vjerojatnije nego talijanski bloccata). 1. ...

Bljesak

Bljesak →  domovinski rat ...

Bobetko Janko

Bobetko, Janko, hrvatski general i političar (Crnci kraj Siska, 10. I. 1919 – Zagreb, 29. IV. 2003). ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >  >|