Struka vojne znanosti, pronađeno natuknica: 481

Tus Antun

Tus, Antun, hrvatski general (Bribir, 22. XI. 1931). Završio Zrakoplovnu akademiju JNA u Mostaru te ...

ulani

ulani (polj. ułani, od tur. oǧlan: mladić), lako konjaništvo naoružano kopljem i sabljom, poslije karabinskim ...

uniforma

uniforma (njem. Uniform < franc. uniforme, prema lat. uniformis: jednolik), posebno, točno propisana ...

UNPA

UNPA (akronim od engl. United Nations Protected Areas: Područja pod zaštitom UN-a), dijelovi Hrvatske ...

UNPROFOR

UNPROFOR (akronim od engl. United Nations Protection Force: Zaštitna snaga UN-a), mirovna operacija ...

UNTAES

UNTAES (engl. United Nations Transitional Authority in Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium: ...

uporište

uporište, u vojništvu, snažno utvrđena i naoružana ključna točka na obrambenom položaju. Može biti ...

uskoci

uskoci, starosjedioci raseljeni pred osmanskom opasnošću te prognanici i prebjezi iz krajeva pod osmanskom ...

Uzelac Milan

Uzelac, Milan, hrvatski general zrakoplovstva (Komárno, Slovačka, 28. VIII. 1867 – Zagreb, 7. I. 1954). ...

vatrena potpora

vatrena potpora, usklađeno djelovanje naoružanih zrakoplova, kopnenih i pomorskih vatrenih sustava ...

|<  <  41  42 (43)  44  45  46  47  48  49