Struka vojne znanosti, pronađeno natuknica: 481

vojni vikarijat

vojni vikarijat →  vojni ordinarijat ...

vojnička buna

vojnička buna (pobuna), kolektivno i sporazumno neispunjavanje zapovijedi nadređenoga, protivljenje ...

vojnik

vojnik, u širem smislu, naziv za svaku voj. osobu u stalnom (profesionalnom), pričuvnom, ili ročnom ...

vojno odlučivanje

vojno odlučivanje, analitički proces vojnoga donošenja odluka. Provodi se kroz određeni broj strukturiranih ...

vojno školstvo

vojno školstvo, sustav institucionalne voj. izobrazbe časnika, dočasnika i civilnih osoba za službu ...

vojno znakovlje

vojno znakovlje, određeni znaci uvedeni u oružane snage radi raspoznavanja između pojedinaca, postrojba, ...

vojnoindustrijski kompleks

vojnoindustrijski kompleks, dio industrije namijenjen i specijaliziran za proizvodnju naoružanja i ...

vojska

vojska, u širem smislu, ukupna vojna sila neke države ili saveza država; kadšto armija. Taj se naziv ...

Vukovar

Vukovar, grad, pristanište na Dunavu i sjedište Vukovarsko-srijemske županije, Srijem; 26 716 st. (2011). ...

Vuković Podkapelski Janko

Vuković Podkapelski, Janko, austrougarski mornarički časnik (Jezerane, 27. IX. 1871 – Pula, 1. XI. 1918). ...

|<  <  41  42  43  44  45 (46)  47  48  49