Struka vojne znanosti, pronađeno natuknica: 481

Zadro Blago

Zadro, Blago, hrvatski general (Donji Mamići, BiH, 31. III. 1944 – Vukovar, 16. X. 1991). Jedan od osnivača ...

zapovijedanje

zapovijedanje, u vojništvu, donošenje naloga o obvezujućem djelovanju koje na osnovi čina i položaja ...

zapovjednik

zapovjednik, vojna osoba koja ima ovlast i odgovornost zapovijedanja postrojbom, objektom, instalacijom, ...

zapovjedništvo

zapovjedništvo, ustrojbena cjelina postrojbe (razine bojne ili više) popunjena časnicima, dočasnicima, ...

zapovjedno mjesto

zapovjedno mjesto, uređen, opremljen i osiguran prostor (građevina) na kojem zapovjedništvo neke postrojbe ...

zaprječna vatra

zaprječna vatra, djelovanje vatrenim oružjem po određenoj crti na zemlji, vodi ili u zraku radi sprječavanja ...

zasjeda

zasjeda, u vojništvu, napad vatrom ili drugim razarajućim sredstvima s prikrivenih položaja na protivnika ...

zastavnik

zastavnik, najviši dočasnički ili prvi časnički čin u nekim vojskama. Također, zvanje osobe koja nosi ...

zaštitnica

zaštitnica, sigurnosni dio veće oružane snage koji ju štiti od iznenadnih napada protivnika u mjestu ...

zavaravanje

zavaravanje, u vojništvu, svako djelovanje kojim jedna strana u sukobu namjerno navodi drugu stranu ...

|<  <  41  42  43  44  45  46 (47)  48  49