Struka vojne znanosti, pronađeno natuknica: 481

zbor

zbor. 1. Javni skup ljudi zainteresiranih za predmet o kojem se na skupu raspravlja. 2. Prikupljanje ...

Zbor narodne garde

Zbor narodne garde (akronim ZNG) →  hrvatska vojska; domovinski rat ...

zborno područje

zborno područje, naziv za dio drž. teritorija RH na kojem su voj. postrojbe, ustanove i službe objedinjene ...

zdrug

zdrug, privremena ili stalna taktička združena postrojba. 1. Naziv se rabio za privremenu domobransku ...

združene operacije

združene operacije, zajedničke voj. operacije dviju ili više voj. grana, pod zajedničkim zapovjedništvom ...

zeleni kadar

zeleni kadar, pokret vojnih bjegunaca koji su potkraj I. svjetskog rata dezertirali iz austrougarske ...

Zmajević Matija

Zmajević, Matija, hrvatski pomorac i ruski admiral (Perast, 6. I. 1680 – Tavrov na Donu, Rusija, 13. VIII. 1735). ...

zračna nadmoć

zračna nadmoć, u vojnim pohodima i operacijama, prevlast zrakoplovnih snaga nad protivničkima, te ostvaren ...

zračni desant

zračni desant (franc. descente: silazak, spuštanje, iskrcavanje), taktički ili operativni manevar kojim ...

zračni most

zračni most, operacija neprekidnog i intenzivnoga prevoženja ljudi i tereta zrakom na određenoj relaciji ...

|<  <  41  42  43  44  45  46  47 (48)  49