Struka vojne znanosti, pronađeno natuknica: 481

brigada

brigada (tal. brigata preko franc. brigade i njem. Brigade) →  vojne postrojbe ...

brigadir

brigadir (franc. brigadier preko njem. Brigadier). 1. Zapovjednik brigade. 2. Visoki časnički čin ...

buljuk

buljuk (tur. bölük: četa), jedan od triju janjičarskih odjela. U redovitoj osman. vojsci buljuk je naziv ...

buljukbaša

buljukbaša (buljbaša) (tur. bölükbaşi), zapovjednik manjeg odreda osman. vojske (buljuka). U prvoj ...

Caboga Bernard

Caboga [ka'~], Bernard, austrijski general (Dubrovnik, 6. II. 1785 – Beč, 19. XI. 1855). Potječe iz ...

centurija

centurija (lat. centuria), osnovna postrojba u rimskoj političko-vojnoj organizaciji; u doba Julija ...

centurion

centurion (lat. centurio, genitiv centurionis), zapovjednik osnovne postrojbe (centurije) u rim. vojsci; ...

cilj

cilj (njem. Ziel), u vojništvu, vrijednost u vlastitom posjedu ili posjedu neprijatelja koju treba osvojiti, ...

civilna zaštita

civilna zaštita, organizirana djelatnost stanovništva, organizacija i drž. tijela radi smanjenja štetnih ...

Clausewitz Karl von

Clausewitz [klạu'zəvic], Karl von, pruski general i vojni pisac poljskoga podrijetla (Burg kraj Magdeburga, ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >  >|