Struka vojne znanosti, pronađeno natuknica: 481

demilitarizacija

demilitarizacija (de- + militarizacija). 1. Uklanjanje vojnih snaga iz neke države ili s nekog područja ...

demobilizacija

demobilizacija (de- + mobilizacija), povrat vojnih snaga i sredstava u stanje prije mobilizacije, najčešće ...

derbendžije

derbendžije (tur. derbentci: čuvar klanca, od perz. derbend: klanac), poluvojnički red u Osmanskome ...

desant

desant (franc. descente: silazak, spuštanje, iskrcavanje), prebacivanje snaga zračnim, pomorskim ili ...

desetar

desetar →  desetnik ...

desetina

desetina. 1. Javnopravno davanje desetog dijela zemljišnog priroda, stočnog priploda, odn. proizvoda, ...

desetnik

desetnik, vojni čin vezan uz dužnost zapovjednika desetine. U rimskoj konjici zvao se decurion (dekurion), ...

detekcija

detekcija (lat. detectio: razotkrivanje), pronalaženje, otkrivanje (npr. elektromagnetskih valova), ...

Deuxième bureau

Deuxième bureau [døzjε'm byʀọ'] (franc.: drugi ured), odjel obavještajne službe francuskoga glavnog ...

dezerter

dezerter (franc. déserteur), vojna osoba koja samovoljno napusti postrojbu ili službu ili se ne vrati ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >  >|