Struka zaštita prirode, pronađeno natuknica: 38

Bernska konvencija

Bernska konvencija. 1. U pravu →  autorsko pravo 2. U zaštiti prirode, konvencija Vijeća Europe o zaštiti ...

Đon močvar

Đon močvar, posebni botanički rezervat, površine 20 ha, blizu Gvozda; zaštićen 1964. To je cretište ...

IUCN

IUCN (skraćeno od engl. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources), Međunarodna ...

Jankovac

Jankovac, područje starih šuma brdske bukve, hrasta kitnjaka te jasena i javora na Papuku, površine ...

Kočje

Kočje, predjel gromadnih stijena, ponora, kanjona i polušpilja, površine 4,62 ha, nedaleko od Žrnova ...

Kolansko blato

Kolansko blato, mediteranska močvara u Kolanskome polju, na otoku Pagu, obrasla gustom vegetacijom ...

Krapje Đol

Krapje Đol →  lonjsko polje ...

Krčić

Krčić, rječica kojoj je cijeli tok, od izvora pa do ušća, na Topoljskome slapu, ispod kojega izvire ...

Lože

Lože, posebni rezervat šumske vegetacije; šumsko područje površine 110 ha kraj Otoka (Vinkovci), na ...

Motovunska šuma

Motovunska šuma (prije Šuma sv. Marka), najveća očuvana primorska autohtona šuma tvrdoga lisnatoga drveća ...

(1)  2  3  4