Struka zaštita prirode, pronađeno natuknica: 38

Prud

Prud, močvarno područje uz rječicu Norin (pritok Neretve), kod mjesta Prud, površine 250 ha, obraslo ...

Rupnica

Rupnica, napušteni kamenolom kraj Voćina, u Parku prirode Papuk, jedinstven u Hrvatskoj po pojavi prizmatskoga ...

Samograd

Samograd, špilja u blizini Perušića u Lici; duga je 345 m. Ulaz joj je jamski, a nalazi se na dnu vrtače, ...

Saplunara

Saplunara →  mljet ...

spomenik parkovne arhitekture

spomenik parkovne arhitekture →  zaštita prirode ...

spomenik prirode

spomenik prirode →  zaštita prirode ...

strogi rezervat

strogi rezervat →  zaštita prirode ...

Stubica Donja

Stubica, Donja (lokalno Doljnja Stubica), grad u Hrvatskom zagorju, 59 km sjeverno od Zagreba, u blizini ...

Stubički Golubovec

Stubički Golubovec →  stubica, donja ...

Šaulovec

Šaulovec, dvorac u naselju Črešnjevo, 8 km jugozapadno od Varaždina. U XVI. st. spominje se kao kurija, ...

|<  1  2 (3)  4