Struka zaštita okoliša, pronađeno natuknica: 62

Commoner Barry

Commoner [kɔ'mənəɹ], Barry, američki biolog ekolog (New York, 28. V. 1917 – New York, 30. IX. 2012). ...

cvjetanje mora

cvjetanje mora (engl. red tide: crvena plima – zbog crvene boje mora), pojava naglog razmnožavanja zelenih ...

dekontaminacija

dekontaminacija (de- + kontaminacija), uklanjanje onečišćenja ili zagađenja na nekomu mjestu, predmetu ...

deponij

deponij (njem. Deponie, prema lat. deponere: odložiti, smjestiti) →  odlagalište otpada ...

deratizacija

deratizacija (franc. dératisation, od de- +  rat: štakor), stalan postupak kojim se iz naselja uklanjaju ...

dušikovi oksidi

dušikovi oksidi, niz spojeva dušika i kisika opće formule NOx (x = 0,5 do 2) koji nastaju oksidacijom ...

efluent

efluent (engl. effluent: koji istječe, otječe), naziv za tekućinu koja istječe iz nekog postrojenja; ...

ekspozicija

ekspozicija (lat. expositio). 1. Izlaganje, izloženost (npr. suncu); izložba. 2. Vrsta retoričke vježbe ...

emisija

emisija (lat. emissio). 1. Izdavanje, odašiljanje. U vezi s odašiljanjem elektromagnetskih valova emisija ...

etika zaštite okoliša

etika zaštite okoliša (engl. environmental ethics), primjena etike u odnosu između čovjeka i njegovoga ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7