Struka zaštita okoliša, pronađeno natuknica: 62

gospodarenje okolišem

gospodarenje okolišem (engl. environmental management), način kojim se zakoni, propisi i standardi primjenjuju ...

granični sloj

granični sloj, u tekućini ili plinu, sloj uz granicu druge faze, uključujući i čvrstu površinu, ograničen ...

imisija

imisija (latinski immissio), unošenje neke tvari, osobito plinovitih onečišćivača, najčešće iz nepoznatih, ...

Institut Ruđer Bošković

Institut Ruđer Bošković (IRB), najveća i najpoznatija hrvatska središnja ustanova za temeljna i primijenjena ...

Kečkeš Stjepan

Kečkeš, Stjepan, hrvatski biolog (Prelog, 9. VI. 1932). Diplomirao (1957) i doktorirao (1961) na Prirodoslovno-matematičkom ...

kisela kiša

kisela kiša, svaka oborina koja ima višu kiselost (nižu vrijednost pH) od one očekivane iz prirodnih ...

kontaminacija

kontaminacija (kasnolat. contaminatio: ukaljanost, ljaga). 1. Prvotno: onečišćenje, uprljanje, opoganjenje ...

kontaminant

kontaminant (lat. contaminans, genitiv contaminantis: koji prlja) →  onečišćivač ...

konvencije o zaštiti okoliša

konvencije o zaštiti okoliša, međunarodni pravni dokumenti kojima se utvrđuju pravila, norme i standardi ...

monitoriranje

monitoriranje (prema engl. monitoring: praćenje, nadzor), u zaštiti okoliša, stalno praćenje prisutnosti, ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7