Struka zaštita okoliša, pronađeno natuknica: 62

otpad

otpad, svaka čvrsta, tekuća ili plinovita tvar kojoj je istekao rok korisne ili dozvoljene uporabljivosti. ...

palionica otpada

palionica otpada, industrijsko postrojenje u kojem se, izgaranjem u kontroliranim uvjetima, smanjuju ...

perjanica

perjanica. 1. Ukras od perja na pokrivalu za glavu (kapi, šeširu i sl.), najčešće kao dio uniforme ...

Perko-Šeparović Inge

Perko-Šeparović, Inge, hrvatska pravnica i politologinja (Zagreb, 8. XII. 1935). Diplomirala je (1959) ...

perzistencija

perzistencija (od latinskog persistere: ostati pri čem). 1. Općenito: postojanost, ustrajnost. 2. ...

pročišćavanje

pročišćavanje, uklanjanje suvišnih sastojaka, primjesa i nečistoća. – U kemijskoj industriji pročišćavanje ...

prozračivanje

prozračivanje (aeracija), izlaganje otopljenog ili suspendiranog otpadnoga materijala djelovanju kisika ...

Ramsarska konvencija

Ramsarska konvencija, konvencija koja regulira aktivnosti i međunarodnu suradnju u gospodarenju, očuvanju ...

recikliranje

recikliranje ili oporaba (prema engl. recycle, od re- + lat. cyclus < grč. ϰύϰλος: krug), proces obradbe ...

redukcionizam

redukcionizam (prema redukcija), doktrina u filozofiji znanosti i filozofiji uma, prema kojoj se znanstvene ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7