Struka zaštita okoliša, pronađeno natuknica: 62

Rimski klub

Rimski klub, neovisna globalna organizacija osnovana 1968. radi identifikacije, analize te pronalaženja ...

Rotterdamska konvencija

Rotterdamska konvencija, konvencija koja, radi zaštite ljudskoga zdravlja i okoliša, regulira međunar. ...

Saruhasi Katsuko

Saruhasi Katsuko, japanska geokemičarka (Tokyo, 22. III. 1920 – Tokyo, 29. IX. 2007). Jedna od prvih ...

sedimenti

sedimenti (lat. sedimentum: talog), mineralni taložni materijal koji potječe od razaranja površinskih ...

Stockholmska konvencija

Stockholmska konvencija, međunarodna konvencija o postojanim organskim zagađivačima (POZ, engl. POP: ...

vodonosni sloj

vodonosni sloj (akvifer), podzemni sloj poroznih stijena ili pješčenjaka u kojem se voda zadržava ili ...

zagađivač

zagađivač, fizička ili pravna osoba koja nekom svojom djelatnošću unosi u okoliš zagađivala i time utječe ...

zagađivalo

zagađivalo, tvar ili energija čijim se unosom u dijelove okoliša ili prirode izaziva šteta, koja se ...

zagađivanje

zagađivanje, unošenje neke strane tvari ili energije (radioaktivnost, buka, toplina) u postojanom obliku, ...

zakiseljavanje

zakiseljavanje, proces i posljedica unosa sumporovih i dušikovih oksida, pretežno transkontinentalnim ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7