Struka zoologija, pronađeno natuknica: 1639

zrikalo

zrikalo ili stridulacijski organ (prema lat. stridulus: pištav, kriještav) →  zrikavci ...

zrikavci

zrikavci ili šturci (Gryllidae, Achetidae), porodica kukaca ravnokrilaca (Orthoptera), valjkasta tijela, ...

zubalo

zubalo, u kralježnjaka, skup zubi u čeljustima. Dva su osnovna tipa: jednolično (homodontno) i raznolično ...

zubani

zubani →  kitovi ...

zubatac

zubatac (Dentex dentex), morska riba koštunjača iz porodice ljuskavki (Sparidae). Odozgo je crvenkaste ...

zujak, obični

zujak, obični ili balegaš (Geotrupes stercorarius), kukac kornjaš listoticalac iz por. truležara (Scarabaeidae), ...

zujare

zujare (Calliphoridae), por. kukaca dvokrilaca (Diptera); većinom su to krupne muhe (oko 12 mm), plave ...

zvijeri

zvijeri (Carnivora), red placentalnih, kopnenih sisavaca, raznolikih oblika, koji su vrlo slični po ...

zvišci

zvišci (Phylloscopus), rod ptica pjevica iz por. grmuša (Sylviidae). Žive u visokim šumama, hrane se ...

zviždari

zviždari (Ochotonidae), por. manjih sisavaca iz reda dvojezubaca (Lagomorpha), tijela duga do 30 cm. ...

|<  < (161)  162  163  164