Struka zoologija, pronađeno natuknica: 1639

anofeles

anofeles (grč. ἀνωφελής: škodljiv, štetan) (Anopheles), rod kukaca dvokrilaca iz por. komaraca. Ženke ...

antena

antena (lat. antenna: jedreni križ). 1. U elektrotehnici, aktivni ili pasivni element koji u sklopu ...

antilopa crnopeta

antilopa, crnopeta →  impala ...

antilopa-žirafa

antilopa-žirafa →  gerenuk ...

antilope

antilope (srednjovj. lat. anthalopus < biz. grč. ἀνϑόλωψ: životinja iz priča), niz podskupina iz por. ...

antropomorfi

antropomorfi (antropo- + -morf), antropoidni ili čovjekoliki majmuni. ...

Apfelbeck Viktor

Apfelbeck [a'pfəlbek], Viktor, entomolog (Eisenerz, Štajerska, 1859 – Sarajevo, 2. V. 1934). Kustos ...

apoda

apoda ili beznošci (grč. ἄπους, genitiv ἄποδος: beznogi), opći naziv za životinje bez nogu ili analognih ...

Apolonov leptir

Apolonov leptir →  crvenooki parnasovac ...

arahnoidea

arahnoidea (grč. ἀραχνοεıδής: paučinast) (arachnoidea), srednja, tanka i prozirna paučinasta ovojnica ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >  >|