Struka zoologija, pronađeno natuknica: 1639

Barač Milutin

Barač, Milutin, hrvatski kemičar i zoolog amater (Paukovec kraj Sv. Ivana Zeline, 14. II. 1849 – Sv. ...

barakuda

barakuda (amer. španj. barracuda, vjerojatno iz nekog amer. indijanskog jezika) (Sphyraena barracuda), ...

barbun

barbun (tal. barbone) →  trlje ...

baril (zoologija)

baril, riba →  bucanj, veliki ...

barnjaci

barnjaci (Lymnaeidae), slatkovodni puževi plućnjaci (Pulmonata), imaju oči na osnovici dvaju plosnatih, ...

barska školjka

barska školjka →  bezupka ...

bataljica

bataljica (parapodium), tjelesni privjesak na pojedinom kolutiću u mnogočetinaša (Polychaeta), iz kojeg ...

batić

batić (Saxicola), rod ptica pjevica iz potpor. drozdova (Turdinae). Drugdje u Europi i u nas žive crnogrli ...

batokljun

batokljun (Coccothraustes coccothraustes), ptica pjevica iz por. zeba (Fringilidae). Naraste do 18 cm, ...

beskičmenjaci

beskičmenjaci →  beskralježnjaci ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|