Struka zoologija, pronađeno natuknica: 1639

beskolutićavci

beskolutićavci (Ameria), beskralježnjaci nekolutićava tijela, dvostrane simetrije i izražene cefalizacije; ...

beskralježnjaci

beskralježnjaci (beskičmenjaci; Avertebrata), nesistematski naziv za sve životinje koje nemaju unutar. ...

beskrilci

beskrilci (Apterygota), nesistematski naziv za kukce bez krila. Maleni su, primitivne građe, malo se ...

beščeljusti

beščeljusti (Agnatha), skupina kralježnjaka iz potkoljena svitkovaca, ribolika izgleda; najstariji ...

beta (zoologija)

beta (znanstv. lat. Betta), riba →  sijamski borac ...

bezgrebenke

bezgrebenke (Ratitae), ptice s kratkim ili zakržljalim krilima, bez grebena na prsnoj kosti, zbog čega ...

bezlubanjci

bezlubanjci (Cephalochordata; Acrania), potkoljeno primitivnih svitkovaca. Male, bočno spljoštene životinje, ...

beznošci

beznošci (Apoda), podrazred vodozemaca bez nogu. Tijelo im je pokriveno golom kožom podijeljenom na ...

bezrepci

bezrepci (Anura, Ecaudata), podrazred vodozemaca kojima odrasli oblici nemaju repa. Stražnje su im noge ...

bezupka

bezupka ili barska školjka (Anodonta cygnea), slatkovodni školjkaš iz reda pravih listoškržnjaka (Eulamellibranchiata). ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >  >|