Upit čempres, pronađeno natuknica: 10

čempres

čempres (lat. cupressus < grč. ϰυπάρıσσος) (Cupressus), rod s 15-ak vrsta drvenastih biljaka iz por. ...

čempresi

čempresi (Cupressaceae), por. drvenastih biljaka s 19 rodova i oko 120 vrsta iz reda četinjača s ljuskastim ...

četinjače

četinjače (Pinidae; Coniferae), podrazred golosjemenjača, kojemu pripada crnogorično drveće i grmlje. ...

golosjemenjače

golosjemenjače (Gymnospermae), skupni naziv za one biljke iz odjeljka sjemenjača (Spermatophyta) kojima ...

Had

Had (grčki Ἅιδης, Hάidēs) (Pluton), u grčkoj mitologiji, sin titana Krona i Reje, bog podzemnoga svijeta. ...

Kiparis

Kiparis (grč. Κυπάρıσσος, Kypárissos: čempres), u grčkom mitu, lijep mladić s otoka Keja (Keos), koji ...

Sahara

Sahara, pustinja u sjevernoj Africi, najveća u svijetu; obuhvaća oko 9 000 000 km2. Pruža se od Atlantskog ...

Šimunović, Frano

Šimunović, Frano, hrvatski slikar (Dicmo kraj Sinja, 10. X. 1908 – Zagreb, 28. III. 1995). Sin književnika ...

taksodij

taksodij (prema grč. τάξος: tisa) (Taxodium), reliktni rod listopadnoga crnogoričnoga drveća iz por. ...

Zavratnica

Zavratnica, uvala kraj istoimenoga sela nedaleko od Jablanca, nastala potapanjem bujične doline. Duga ...

(1)