Upit škrob, pronađeno natuknica: 52

palmin šećer

palmin šećer, smeđi šećer dobiven ukuhavanjem soka kokosove palme i nekih vrsta palmi iz kojih se dobivaju ...

papir

papir (njem. Papier < lat. papyrum, papyrus < grč. πάπυρος: papirus) (srednjovj. lat. charta papyri, ...

pivo

pivo, pjenušavo alkoholno piće karakteristična gorka okusa i arome po hmelju, dobiveno alkoholnim vrenjem ...

plastidi

plastidi (grčki πλαστός: oblikovan + -id), živi dijelovi biljne stanice, tipične diferencijacije protoplazme. ...

polisaharidi

polisaharidi (poli- + saharidi), složeni ugljikohidrati kojih su molekule sastavljene od velikoga broja ...

prebiotici

prebiotici (pre- + -biotik). 1. Molekule koje su prethodile pojavi života na Zemlji. 2. U prehrani, ...

prehrambeni proizvodi

prehrambeni proizvodi, proizvodi prehrambene industrije dobiveni preradbom sirovina biljnoga i životinjskoga ...

probava

probava (digestija), proces kojim se hrana u probavnom sustavu razgrađuje do oblika prikladnoga za apsorpciju ...

rakija

rakija (tur. raki < arap. ’araq: para, znoj), jako alkoholno piće s volumnim udjelom alkohola od 25 ...

riža

riža (starovisokonjema. ris, njem. Reis, preko tal. riso ili srednjovj. lat. risus, risum, ris/i/a < ...

|<  1  2  3 (4)  5  6