in extenso

in extenso [~ ekste'nso:] (lat.), opširno, opsežno, nadugo i naširoko, u svoj širini, potpuno. ...

in extremis

in extremis [~ ekstre'mi:s] (lat., skr. od in extremis momentis: u posljednjim časovima), na samrti, ...

in fine

in fine [~ fi:'ne] (lat.), na kraju, na koncu, na završetku, konačno. ...

in flagranti

in flagranti [~ flagra'nti:] (skr. od latinski in flagranti crimine comprehendere), na djelu, na činu ...

in hoc signo vinces

in hoc signo vinces [~ ho:k si:'gno: vi'nce:s] (lat.: u ovom ćeš znaku pobijediti), prema grč. legendi, ...

in illo tempore

in illo tempore [~ i'l:o: te'mpore] (lat.) u ono vrijeme; početne riječi mnogih poglavlja Evanđelja ...

in margine

in margine [~ ma'rgine] (lat.: na rubu), uzgred, usput; uzgredna opaska, primjedba. Prvotno je to bio ...

in medias res

in medias res [~ me'dia:s re:s] (lat.: u sredinu stvari), odmah na stvar, izravno na gl. pitanje; bez ...

in medio virtus

in medio virtus [~ me'di·o: vi'rtu:s] (latinski), jedno od Aristotelovih etičkih načela koje govori ...

in parenthesi

in parenthesi [~ pare'ntezi:] (lat.: u zagradi, u zagradama), usput rečeno, uzgred spomenuto; usput, ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|