akademija

akademija (grč. Ἀϰαδήμεıα ili Ἀϰαδημία), najviša znanstvena institucija (zavod) u nekoj zemlji koja ...

Akerlof, George Arthur

Akerlof [æ'kəɹlɔ:f], George Arthur, američki ekonomist (New Haven, Connecticut, 17. VI. 1940). Doktorirao ...

Akl, Said

Akl, Said (arapski Sa‘īd ‘Aql [63308akl]), libanonski pjesnik, dramatičar i jezični reformator (Zahla, 4. VII. 1912 ...

Albanci

Albanci, narod indoeuropskoga tračko-ilirskoga podrijetla u Albaniji (oko 2,7 milijuna pripadnika, 95% ...

Alberdingk Thijm, Josephus Albertus

Alberdingk Thijm [α'lbərdiŋk t62656im], Josephus Albertus, nizozemski književnik i povjesničar umjetnosti ...

Albinovan, Gaj Pedon

Albinovan, Gaj Pedon (latinski Gaius Albinovanus Pedo [ga:'i·us albinowa:'nus pe'do:]), rimski pjesnik ...

Alciati, Giovanni Andrea

Alciati (Alciato) [alča:'ti; alča:'to], Giovanni Andrea (latinizirano Andreas Alciatus), talijanski ...

Alecsandri, Vasile

Alecsandri [aleksandri'], Vasile, rumunjski književnik, političar i diplomat (Bacău, 14. VI. 1821 – ...

Aleši, Andrija

Aleši (Alessi [alε's:i], Alexi), Andrija, hrvatski kipar i graditelj albanskoga podrijetla (Drač, Albanija, ...

Alexander, Edward Porter

Alexander [æligzæ'ndəɹ], Edward Porter, američki muzeolog (Keokuk, Iowa, SAD, 11. I. 1907 – Washington, ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|