algebarski izraz

algebarski izraz, matematički izraz napisan s općim brojevima, tj. s pomoću konstanata (a, b, c), varijabla ...

algebra

algebra (srednjovj. lat. algebra < arap. al-ğabr: [ponovno] uspostavljanje [razlomljenih dijelova]), ...

Algolov paradoks

Algolov paradoks, pojava u sustavu dvojnih zvijezda da je zvijezda manje mase razvijenija od zvijezde ...

alpinizam

alpinizam (franc. alpinisme, prema alpin < lat. Alpinus: alpski), uspinjanje na visoke planinske vrhove ...

Altamirano, Ignacio Manuel

Altamirano [~ra'~], Ignacio Manuel, meksički književnik i političar indijanskog podrijetla (Tixtla, ...

Alter, James Harvey

Alter [ɔ'ltəɹ], James Harvey, američki virolog (New York, 12. IX. 1935). Diplomirao je (1956) i doktorirao ...

alternativne sankcije

alternativne sankcije, nezatvorske sankcije koje se uvode kao zamjena za kratkotrajne kazne zatvora. ...

alternativnost

alternativnost, u matematici, svojstvo neke binarne operacije; operacija ∗na skupu A je alternativna ...

Álvarez Cubero, José

Álvarez Cubero [a'lβareϑ kuße'ro], José, španjolski kipar (Priego, 23. IV. 1768 – Madrid, 26. XI. 1827). ...

Alžir (država)

Alžir (Al-Ğumhūrīyyat al-Ğazā’iriyyat al-Dimuqrāṭiyyatt ašl-Šabiyyat [al62721umhu:ri'j:a al62721aza:63308iri'j:a ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >  >|