arhivistika

arhivistika (njem. Archivistik), znanost koja se bavi proučavanjem biti arhivskog gradiva, njegovim ...

Arhiv za higijenu rada i toksikologiju

Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, znanstveno-stručni časopis, glasilo Hrvatskog društva za medicinu ...

ariboflavinoza

ariboflavinoza (a1- + riboflavin + -oza), bolest izazvana manjkom riboflavina (vitamina B2) u hrani ...

arija

arija (tal. aria: napjev), vokalna skladba za solističko pjevanje uz instrumentalnu pratnju. Obično ...

art déco

art déco [a:ʀ dekọ'] (skraćeno od franc. art décoratif: ukrasna umjetnost), pojam nastao nakon međunarodne izložbe ...

Ashton, Frederick

Ashton [æ'štən], Frederick, britanski plesač i koreograf (Guayaquil, Ekvador, 17. IX. 1904 – Sussex, ...

Asioli, Bonifazio

Asioli [aziɔ:'li], Bonifazio, talijanski skladatelj i glazbeni teoretičar (Correggio, 30. VIII. 1769 ...

asocijativnost

asocijativnost (prema asocijacija), svojstvo neke binarne matematičke operacije da se rezultat ne mijenja ...

Atget, Eugène

Atget [ad·žɛ'], Eugène, francuski fotograf (Libourne, Gironde, 12. II. 1857 – Pariz, 4. VIII. 1927). ...

Atlantski ocean

Atlantski ocean ili Atlantik, drugi po veličini ocean na Zemlji; obuhvaća 82 217 milijuna km2 ili oko ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|