Arheološki muzej Narona

Arheološki muzej Narona, specijalizirani muzej u Vidu kraj Metkovića koji se sustavno bavi prikupljanjem, ...

Arias Sánchez, Oscar

Arias Sánchez [a'~ sa'nčes], Oscar, kostarikanski ekonomist i političar (Heredia, 13. IX. 1941). Doktorirao ...

Arkadija

Arkadija (novogrčki Aρϰαδία, Arkadía [arkaδi'a]), pokrajina u središnjem dijelu Peloponeza, Grčka; 4420 km2, ...

Arnold, Matthew

Arnold [α:'nəld], Matthew, engleski pjesnik, kulturolog i kritičar (Laleham, 24. XII. 1822 – Liverpool, ...

Artaria

Artaria [~ta:'~], austrijska nakladnička kuća za glazbu i umjetnost. Osnovali su je braća Cesare (1706–85), ...

Asanaginica

Asanaginica, pučka balada prvi put objavljena u hrvatskoj verziji pod naslovom Xalostna pjesanza plemenite ...

Ashbery, John

Ashbery [æ'šbəri], John (Lawrence), američki pjesnik i likovni kritičar (Rochester, New York, 28. VII. 1927 ...

Ashihara Joshinobu

Ashihara [aši~] Yoshinobu, japanski arhitekt i stručni pisac (Tokyo, 7. VII. 1918 – Tokyo, 24. IX. 2003). ...

Askonije Pedijan, Kvint

Askonije Pedijan, Kvint (latinski Quintus Asconius Pedianus [kwi:'ntus asko:'ni·us pedi·a:'nus]), rimski ...

Astley, Thea Beatrice Mary

Astley [æ'stli], Thea Beatrice Mary, australska književnica (Brisbane, 25. VIII. 1925 – Byron Bay, 17. VIII. 2004). ...

|<  <  11  12 (13)  14  15  16  17  18  19  20  >  >|