in perpetuam rei memoriam

in perpetuam rei memoriam [~ perpe'tuam re'i: memo'riam] (lat.: na vječnu uspomenu), formula koja se ...

in persona

in persona [~ perso:'na:] (lat.), osobno, »glavom«, svojom nazočnošću. ...

in prima linea

in prima linea [~ pri:'ma: li:'nea:] (lat.), u prvome redu, najprije, ponajprije, prije svega. ...

in rerum natura

in rerum natura [~ re:'rum na:tu:'ra:] (lat.), u naravi stvari, u samim stvarima; u prirodi (naravi), ...

in situ

in situ [~ si'tu:] (latinski: na položaju), na prvotnome položaju, na nepromijenjenome (iskonskome) ...

in spe

in spe [~ spe:] (lat.), u nadi, u očekivanju, u izgledu; budući, onaj koji će tek postati; »nadobudan« ...

in statu nascendi

in statu nascendi [~ sta'tu: nasce'ndi:] (lat.: u stanju rađanja), u razdoblju nastajanja, u početku, ...

in statu quo ante

in statu quo ante ili in statu quo [~ sta'tu: kuo: a'nte] (lat.), u prethodnome stanju, bez promjene. ...

in summa

in summa [~ su'm:a:] (lat.), sve u svemu, jednom riječju, sveukupno, sve skupa. ...

in suspenso

in suspenso [~ suspe:'nso:] (latinski suspensus: viseći, neodlučan, neriješen), u očekivanju rješenja, ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >  >|