autoportret

autoportret (auto- + portret), prikaz vlastitog lika u slici, grafici ili plastici, na fotografiji te ...

Axel, Richard

Axel [æ'ksəl], Richard, američki neurobiolog (New York, 2. VII. 1946). Završio medicinu na Sveučilištu ...

Axelrod, Julius

Axelrod [æ'ksəlrɔd], Julius, američki biokemičar i farmakolog (New York, 30. V. 1912 – Rockville, Maryland, ...

azbukividnjak

azbukividnjak (azbukividak, azbukividarium, abecedarium, azbukvjednjak, azbukivedar, azbukvica, psalterić, ...

Azerbajdžanci

Azerbajdžanci ili Azeri (azerbajdžanski Azärbaycanlīlar), turkijski narod u Iranu (pretežito pokrajina ...

azimut

azimut (arap. as-sumūt: smjerovi, putovi, množina od as-samt), vodoravna kutna udaljenost od utvrđenog ...

Babić, Stjepan

Babić, Stjepan, hrvatski jezikoslovac (Oriovac, 29. XI. 1925 – Zagreb, 27. VIII. 2021). Studirao slavistiku ...

Bach, Johann Christian

Bach [bax], Johann Christian, njemački skladatelj i čembalist (Leipzig, 5. IX. 1735 – London, 1. I. 1782). ...

Bačka

Bačka (madžarski Bácska), područje između Dunava na zapadu i jugu i Tise na istoku, uglavnom u sjeverozapadnom ...

bagatela

bagatela (tal. bagattella, možda od lat. baca: bobica). 1. Mala, beznačajna stvar ili iznos; sitnica, ...

|<  < (11)  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|