akademizam

akademizam (prema akademija), znanstveni formalizam i suhoparnost; u umjetnosti, korištenje ustaljenih ...

akozmizam

akozmizam (a1- + grčki ϰόσμος: svijet), filozofski nauk prema kojem svijet kao mnoštvo pojedinačnih ...

aksonometrija

aksonometrija (grč. ἄξων: os, osovina + -metrija), metoda deskriptivne geometrije kojom se tijela (prostorne ...

Albanci

Albanci, narod indoeuropskoga tračko-ilirskoga podrijetla u Albaniji (oko 2,7 milijuna pripadnika, 95% ...

Alberti, Leon Battista

Alberti [~bε'], Leon Battista, talijanski graditelj, kipar, slikar, pisac i matematičar (Genova, 18. II. 1404 ...

Alberti, Matija

Alberti, Matija, hrvatski jezikoslovac i izdavač crkvenih knjiga (Split, 1561 – Split, 28. VIII. 1623). ...

Aleksej I. Mihajlovič

Aleksej I. Mihajlovič (rus. izgovor [aľiks’e'j p’e'rv616j m’iha'jləv’ič]), ruski car (Moskva, 19. III. 1629 ...

Alessi, Galeazzo

Alessi [alε's:i], Galeazzo, talijanski graditelj i pisac (Perugia, 1512 – Perugia, 30. XII. 1572). Učenik ...

alge

alge (lat. algae), skupina pretežno vodenih fotosintetskih organizama prokariotskoga (cijanobakterije) ...

algebarska operacija

algebarska operacija, matematička operacija u nižoj matematici, operacija zbrajanja, oduzimanja, množenja, ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >  >|