aula

aula (lat. < grč. αὐλή: dvorište), prostrano i otvoreno dvorište ili predvorje u antičkim grčkim domovima, ...

Akcije, Lucije

Akcije, Lucije (latinski Lucius Accius [lu:'ki·us a'k:i·us] ili Attius [a't:i·us]), rimski tragički ...

aul

aul ili aulos (grč. αὐλός), generičko ime za najpoznatije antičko grčko puhaće glazbalo. Na hrvatski ...

Breza

Breza, grad sjeverno od Sarajeva, BiH (Federacija BiH); 3014 st. (2013; 4121 st., 1991). Rudnik mrkog ...

Ciceron, Marko Tulije

Ciceron, Marko Tulije (latinski Marcus Tullius Cicero [ma:'rkus tu'l:i·us ki'kero:], rimski govornik, ...

Grci

Grci, narod indoeuropske skupine u jugoistočnoj Europi te skupni naziv za indoeuropska plemena koja ...

Kant, Hermann

Kant, Hermann, njemački pripovjedač i esejist (Hamburg, 14. VI. 1926 – Neustrelitz, 14. VIII. 2016). ...

mural

mural (prema latinski muralis: zidni), monumentalna kompozicija (freska ili mozaik) na vanjskim zidovima ...

pean

pean (grč. παιάν), vrsta grčke korske pjesme, himne. U početku se pjevala Apolonu (kao bogu ozdravitelju), ...

predromanika

predromanika, stilsko razdoblje zapadnoeuropske umjetnosti, kojemu se zbog specifičnoga shvaćanja u ...

(1)  2