Rijeka (grad)

Rijeka, grad, najveća hrvatska luka i sjedište Primorsko-goranske županije; 128 384 st. (2011). Smještaj ...

Sironi, Mario

Sironi [siro:'ni], Mario, talijanski slikar (Sassari, 12. V. 1885 – Milano, 14. VIII. 1961). Isprva ...

|<  1 (2)