Upit Aïr, pronađeno natuknica: 39

air

air [ε:ʀ] (franc. < tal. aria), u glazbi, općenito, naziv za melodiju ili pjesmu. U užem značenju jednostavna, ...

Aïr

Aïr (franc. izgovor [a·i:'ʀ]) (također Azbine i Asben), planinski masiv u saharskome dijelu sjevernoga ...

Air France

Air France [franc. εʀfʀ8118:'s] (puno ime Société Air France), francuski međunarodni zračni prijevoznik ...

Air India

Air India [engl. 62656əɹi'ndiə], indijska međunarodna zrakoplovna kompanija u vlasništvu indijske države ...

Delta Air Lines Inc.

Delta Air Lines Inc. [de'ltə ẹəɹ lạinz], američki zračni prijevoznik sa sjedištem u Atlanti, Georgia. ...

RAF

RAF (skraćeno od Royal Air Force: Kraljevsko ratno zrakoplovstvo), dio britanskih oružanih snaga. RAF ...

Swiss International Air Lines

Swiss International Air Lines [swis intənæ'šənəl ẹə'lainz] (skraćeno Swiss), vodeći švicarski zračni ...

aerodrom

aerodrom (aero- + -drom), površina na kopnu ili vodi sa zgradama, instalacijama i opremom za slijetanje, ...

Agadez

Agadez (franc. izgovor [~dε'z]) (Agades), upravno središte istoimene regije u saharskome dijelu Nigera; ...

American Airlines

American Airlines [əme'rikən ẹə'ɹlainz], američka zrakoplovna tvrtka sa sjedištem u Dallasu. Povijest ...

(1)  2  3  4