Upit A, pronađeno natuknica: 35

a priori

a priori [~ ~o:'ri:] (lat.: od prijašnjega, otprije). 1. U aristotelovsko-skolastičkoj filozofiji oznaka ...

à propos

à propos [apʀɔpọ'] (franc.), glede (toga), što se tiče (toga), u svezi s (tim), kada je već riječ (o ...

a tempo

a tempo [~ te'~] (tal.). 1. Na vrijeme, pravodobno, u pravi čas. 2. Glazbena naznaka za vraćanje na ...

à tout prix

à tout prix [atupʀi'] (franc.), po svaku cijenu. ...

a vista

a vista [~ vi'~] (talijanski: po viđenju), bankovni ulog koji se može povući bez prethodne ulagačeve ...

Byatt, A(ntonia) S(usan)

Byatt [bạiət], A(ntonia) S(usan), engleska književnica i književna kritičarka (Sheffield, 24. VIII. 1936). ...

Spence, A(ndrew) Michael

Spence [spens], A(ndrew) Michael, američki ekonomist (Montclair, 7. XI. 1943). Bio je profesor ekonomije ...

Abraham a San(c)ta Clara

Abraham a San(c)ta Clara [a'~ a: sa'n(k)ta: kla:'ra:] (pravo ime Johann Ulrich Megerle), austrijski ...

acetil-koenzim A

acetil-koenzim A, središnji međuprodukt metabolizma, u kojem je acetilna skupina, CH3CO–, vezana na ...

acil-koenzim A

acil-koenzim A →  ligaze ...

|<  1 (2)  3  4