Upit Abel Niels Henrik, pronađeno natuknica: 7

Abel, Niels Henrik

Abel [a:'bəl], Niels Henrik, norveški matematičar (Finndøy, 5. VIII. 1802 – Arendal, 6. IV. 1829). Diplomirao ...

algebarska geometrija

algebarska geometrija, izvorno, metoda istraživanja geometrijskih tvorevina algebarskim sredstvima; ...

algebra

algebra (srednjovj. lat. algebra < arap. al-ğabr: [ponovno] uspostavljanje [razlomljenih dijelova]), ...

Galois, Évariste

Galois [galwa'], Évariste, francuski matematičar (Bourg-la-Reine, 25. X. 1811 – Pariz, 31. V. 1832). ...

jednadžbe

jednadžbe, matematički zapisi povezanosti dviju ili više veličina, izrazi jednakosti dviju funkcija koji ...

matematika

matematika (lat. [ars] mathematica < grč. μαϑηματιϰὴ [τέχνη]: matematičko [umijeće], prema μάϑημα: nauk; ...

teorija grupa

teorija grupa, grana moderne algebre koja se bavi proučavanjem grupa i njihovih svojstava. Razvili su ...