Upit Abraham, pronađeno natuknica: 89

aksiomatska teorija skupova

aksiomatska teorija skupova, teorija skupova zasnovana na sustavu aksioma. Otkriće fundamentalnih paradoksa ...

apokrif

apokrif (grč. ἀπόϰρυφος: skriven, tajan), u širem smislu označuje tekst što pretendira na autentičnost ...

atentat

atentat (franc. attentat, od lat. attentare: pokušati, napasti), ubojstvo ili pokušaj ubojstva javne ...

Auckland (otočje)

Auckland [ɔ:'klənd], nenaseljeno otočje južno od Novoga Zelanda, kojemu i pripada; 606 km2. Sastoji ...

Austrijanci

Austrijanci, narod u Austriji; oko 7,5 milijuna pripadnika, uglavnom u Austriji, potom u Italiji (Južni ...

Baldovinetti, Alesso

Baldovinetti [~ne't:i], Alesso, talijanski slikar (Firenca, 14. X. 1425 – Firenca, 29. VIII. 1499). ...

barok

barok (franc. i engl. baroque, njem. Barock, rus. barokko, tal. i španj. barroco), stilsko-povijesni ...

Brady, Mathew

Brady [brẹi'di], Mathew, američki fotograf (Warren County, 1823 – New York, 15. I. 1896). U New Yorku ...

brzina svjetlosti

brzina svjetlosti (znak c), brzina širenja elektromagnetskih valova u vakuumu. Brzina svjetlosti osnovna ...

elektroskop

elektroskop (elektro- + -skop), uređaj kojim se može pokazati je li neko tijelo električki nabijeno. ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9