Upit Adam de la Halle, pronađeno natuknica: 6

Adam de la Halle

Adam de la Halle [ad8118' dla a'l] (ili Adam le Bossu: Adam Grbavac), francuski srednjovjekovni pjesnik ...

ars antiqua

ars antiqua [~ anti'kua] (lat.: stara vještina, stari nauk), od početka XX. st. oznaka za razdoblje ...

Francuzi

Francuzi (francuski les Français), romanski narod nastanjen najvećim dijelom u Francuskoj, gdje čini ...

motet

motet (franc. motet, od mot: riječ), u glazbi, važan oblik svjetovne ili crkvene višeglasne glazbe u ...

srednjovjekovna glazba

srednjovjekovna glazba. Srednji je vijek prvo razdoblje novoga doba, od kojega će neke pojave glazbene ...

truveri

truveri (franc. trouvères, doslovno: pronalazači /tekstova i melodija/, od trouver: naći), naziv za ...