Upit Akropola, pronađeno natuknica: 27

Dörpfeld, Wilhelm

Dörpfeld [dœ'rpfεlt], Wilhelm, njemački arhitekt i arheolog (Barmen, danas Wuppertal, 26. XII. 1853 ...

Erehtej

Erehtej (Erehtejon) (grč. Ἐρεχϑεῖov, Erekhtheĩon), hram boga Erehteja na atenskoj Akropoli (→ akropola). ...

Katana

Katana (grč. Κατάνη, Katánē, lat. Catina i Catana), grčka kolonija na obroncima Etne, danas Catania ...

Kolofon

Kolofon (grč. Κολοφών, Kolophṓn), antički grad na zapadnoj obali Male Azije. U VII. st. pr. Kr. pod ...

Ksant

Ksant (Ksantos, grčki Ξάνϑος, Ksánthos), antički grad na istoimenoj rijeci u Liciji, 120 km jugozapadno ...

Laibach

Laibach [la'jbah], slovenska glazbena i umjetnička (multimedijska) skupina, utemeljena 1980. u Trbovlju. ...

Larisa (grad)

Larisa (grčki Λάρισα, Lárisa [la'risa]), grad u Tesaliji, središnja Grčka; 144 651 st. (2011). Leži ...

Mikena

Mikena (grč. Μυϰῆναι, Myk61571nai), brončanodobna utvrda i grad na sjevernom rubu Argolide na Peloponezu; ...

Monte Albán

Monte Albán [mɔ'nte alβa'n], arheološko nalazište, drevni grad smješten na 400 m visoku brijegu Sierra ...

Orhomen (Arkadija)

Orhomen (grč. Ὀρχομενός, Orkhomenós), antički grad u Arkadiji na Peloponezu, Grčka; u klasično doba ...

|<  1 (2)  3