Upit Akropola, pronađeno natuknica: 27

Patras

Patras (Patra, novogrčki Πάτρα, Pátra [pa'tra], starogrčki Πάτραι, Pátrai), grad i luka na sjeveru Peloponeza, ...

Pela (Grčka)

Pela (grčki Пέλλα, Pélla, latinski Pella), antički grad u sjevernoj Grčkoj, 40 km sjeverozapadno od ...

Periklo

Periklo (grčki Περιϰλῆς, Perikl61571s), atenski državnik i vojskovođa (?, 495. pr. Kr. – Atena, IX. 429. pr. Kr.). ...

Rodenwaldt, Gerhart

Rodenwaldt [ro:'dənvalt], Gerhart, njemački arheolog (Berlin, 16. X. 1886 – Berlin, 27. IV. 1945). Studirao ...

Svjetska prirodna i kulturna baština

Svjetska prirodna i kulturna baština, prirodna i kulturna dobra međunarodno priznate, izvanredne i univerzalne ...

Tirint

Tirint (grčki Tίρυνς, Tíryns), ostatci utvrđenoga mikenskoga grada sjeverno od Nafplija u Argolidi, ...

Vučedol

Vučedol, arheološko nalazište na desnoj obali Dunava, 5 km istočno od Vukovara; eponim bakrenodobne ...

|<  1  2 (3)