Upit Albanci, pronađeno natuknica: 22

Albanci

Albanci, narod indoeuropskoga tračko-ilirskoga podrijetla u Albaniji (oko 2,7 milijuna pripadnika, 95% ...

Albanija (država)

Albanija (Republika e Shqipërisë), država u jugoistočnoj Europi, između Crne Gore (duljina granice 172 km) ...

Albanija (pokrajina)

Albanija, stara kavkaska pokrajina na obali Kaspijskoga jezera. Od VII. st. pr. Kr. bila je u sastavu ...

Balkanski poluotok

Balkanski poluotok (Balkan), najistočniji od triju južnih europskih poluotoka; leži između Crnoga, Mramornoga, ...

Bardhi, Frang

Bardhi [ba'rδi], Frang, albanski književnik (?, 1606 – ?, 1. VII. 1643). Istaknuta ličnost albanske ...

Crna Gora

Crna Gora, država u jugoistočnoj Europi između Srbije (duljina granice 124 km) na sjeveroistoku, Kosova ...

Đakovica

Đakovica (alb. Gjakova i Gjakovë), grad na jugoistočnom rubu metohijske kotline, Kosovo; oko 40 827 st. ...

Europa (kontinent)

Europa, zapadni dio velike kopnene mase Euroazije, koja se pruža između Atlantskog i Tihog oceana. Zbog ...

Grci

Grci, narod indoeuropske skupine u jugoistočnoj Europi te skupni naziv za indoeuropska plemena koja ...

Grčka

Grčka (Ellás; Republika Grčka/Ellēnikḗ Dēmokratía), država u jugoistočnoj Europi, na južnome dijelu ...

(1)  2  3