Upit Alfeka, pronađeno natuknica: 3

Alfeka

Alfeka (arap. al-fakka: kruna) (Alphecca, Gemma /lat.: pupoljak; dragi kamen/, Alfa Sjeverne krune, ...

Južna kruna

Južna kruna (latinski Corona Australis [koro:'na austra:'lis], oznaka: CrA), zviježđe južnoga neba između ...

Sjeverna kruna

Sjeverna kruna (latinski Corona Borealis [koro:'na bore·a:'lis], oznaka CrB), malo zviježđe sjevernoga ...