Upit Appendix Vergiliana, pronađeno natuknica: 3

Appendix Vergiliana

Appendix Vergiliana [ap:e'ndiks wergili·a:'na] (latinski: Dodatak Vergiliju), zbirka kratkih latinskih ...

Albinovan, Gaj Pedon

Albinovan, Gaj Pedon (latinski Gaius Albinovanus Pedo [ga:'i·us albinowa:'nus pe'do:]), rimski pjesnik ...

Vergilije Maron, Publije

Vergilije Maron, Publije (latinski Publius Vergilius Maro [pu'bli·us wergi'li·us ma'ro]), rimski pjesnik ...