Upit Australija, pronađeno natuknica: 130

ribarstvo morsko

ribarstvo, morsko, grana poljoprivrede koja se bavi ribolovom i uzgojem morskih riba. Ribolov obuhvaća ...

SEATO pakt

SEATO pakt (akronim od engl. South East Asia Treaty Organization), vojno–politički savez koji su 1954. ...

Sekelj, Tibor

Sekelj, Tibor, istraživač madžarskoga podrijetla (Spišská Sobota, Slovačka, 14. II. 1912 – Subotica, ...

Sekulić, Duško

Sekulić, Duško, hrvatski sociolog (Zagreb, 1. V. 1947). Diplomirao psihologiju (1971) te sociologiju ...

selo

selo. 1. Prostor izvan grada, zemlja, polje. 2. Naseobina, naselje, boravište. U suvremenoj jezičnoj ...

senat

senat (latinski senatus, od senex: starac). 1. U rimskom pravu, izvorno, u doba rimskoga kraljevstva, ...

silur

silur (po keltskom plemenu Siluri iz Walesa), treće razdoblje paleozoika; započeo je prije 443 milijuna ...

Singapur

Singapur (engl. i tamilski Singapore, kin. Xinjinapo, malajski Singapura), država na jugu Malajskoga ...

sirski jezik

sirski jezik, stari semitski jezik, istočna grana aramejskoga jezika. Svoj je rascvat doživio od III. ...

smaragd

smaragd (latinski smaragdus < grčki σμάραγδος [λίϑος]), zeleno obojeni oblik minerala berila. Svoju ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >