Upit Austrija, pronađeno natuknica: 316

Mauthausen

Mauthausen [~hạu'zən], grad i pristanište na lijevoj obali Dunava, nedaleko od ušća Ennsa, Oberösterreich ...

Mayer, Carl

Mayer [mại'əɹ], Carl, njemački scenarist austrijsko-židovskoga podrijetla (Graz, Austrija, 20. XI. 1894 ...

Mayerling

Mayerling [mại'əɹliŋ], selo južno od Beča, Austrija; 135 st. (2001). Poznato je po tragičnom događaju ...

medicina

medicina (lat. [ars] medicina: liječništvo), grana ljudske djelatnosti kojoj je cilj liječenje i rehabilitacija ...

Meider, Henrika

Meider [ma'jder], Henrika, hrvatska kemičarka (Graz, Austrija, 16. IV. 1931). Diplomirala (1956) i doktorirala ...

Mekinić, Grgur

Mekinić, Grgur (Gregorius Pythiraeus), hrvatski vjerski pisac (? Vipava, ? 1534 – Sv. Križ, madžarski ...

Melk

Melk [mεlk], grad na desnoj obali Dunava, na zapadnom ulazu u Wachau, Donja Austrija (Niederösterreich), ...

Merhart von Bernegg, Gero

Merhart von Bernegg [mε'rhart fɔn bε'rneg], Gero, njemački arheolog (Bregenz, Austrija, 17. X. 1866 ...

Meršić, Martin, ml.

Meršić, Martin, ml., hrvatski književni i kulturni djelatnik i povjesničar (Frakanava, njem. Frankenau, ...

Meršić Miloradić, Mate

Meršić Miloradić, Mate, hrvatski znanstvenik, pjesnik i kulturni djelatnik (Frakanava, njemački Frankenau, ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17  18  19 (20)  >  >|