Upit Austro-Ugarska, pronađeno natuknica: 52

nacionalno pitanje

nacionalno pitanje, skup političkih zahtjeva za slobodnim razvitkom nacije, za dokidanjem svih oblika ...

novac

novac, institucionalizirano sredstvo koje vjerovnik na osnovi društvene konvencije ili zakonske obveze ...

Osmansko Carstvo

Osmansko Carstvo, islamska država koja je na vrhuncu moći u XV. i XVI. st. zauzimala veći dio jugoistočne ...

panslavizam

panslavizam (pan- + slavizam, prema Slaveni) ili sveslavenstvo, politička ideja koja polazi od stajališta ...

Piave

Piave [pia:'ve], rijeka u sjeveroistočnoj Italiji; duga je 220 km, porječje obuhvaća 4100 km2. Izvire ...

Pillauer, Zvonimir

Pillauer, Zvonimir, hrvatski filatelist (Srijemska Rača, Vojvodina, 14. VII. 1911 – Zagreb, 15. III. 1992). ...

Protić, Stojan

Protić, Stojan, srpski političar (Kruševac, 16. I. 1857 – Beograd, 28. X. 1923). Jedan od osnivača i ...

Rabi, Isidor Isaac

Rabi [rα:'bi], Isidor Isaac, američki fizičar (Rymanów, Austro-Ugarska, danas Poljska, 29. VII. 1899 ...

Radonić, Jovan

Radonić, Jovan, srpski povjesničar (Mol u Bačkoj, 28. I. 1873 – Beograd, 25. XI. 1956). Nakon završetka ...

realna unija

realna unija, zajednica država povezanih nekim zajedničkim poslovima, za razliku od personalne unije, ...

|<  1  2  3 (4)  5  6