Upit Beč, pronađeno natuknica: 832

Austro-Ugarska

Austro-Ugarska (Austro-Ugarska Monarhija), naziv Habsburške Monarhije nakon nagodbe Austrije s Ugarskom ...

Bačić, Vilim

Bačić, Vilim (Willy A. Bacich), hrvatski pomorski časnik, pomorski i pravni pisac (Pula, 3. VII. 1896 ...

Badura-Skoda, Paul

Badura-Skoda [badu:'ra sko:'da], Paul, austrijski pijanist (Beč, 6. X. 1927 – Beč, 25. IX. 2019). Studirao ...

Balić, Karlo

Balić, Karlo (Lovre), hrvatski filozof i teolog (Katuni kraj Omiša, 6. XII. 1899 – Rim, 15. IV. 1977). ...

Balić, Smail

Balić, Smail, bošnjački orijentalist, islamolog (Mostar, 26. VIII. 1920 – Beč, 14. III. 2002). Studirao ...

Ballif, Philipp

Ballif [bali'f], Philipp, austrijski građevinski inženjer (Eggenberg kraj Graza, 1847 – Beč, 6. X. 1905). ...

Bárány, Robert

Bárány [ba:'ra:ni], Robert, austrijski otolog (Beč, 22. IV. 1876 – Uppsala, 8. IV. 1936). Bavio se internom ...

Barić, Adalbert Adam

Barić, Adalbert Adam (Barits, Barics Bela), hrvatski profesor političkih i ekonomskih znanosti (Novi ...

Barišić, Rafo st.

Barišić, Rafo st., biskup i apostolski vikar za Bosnu i Hercegovinu (Oćevija kraj Vareša, 24. VI. 1797 ...

barok

barok (franc. i engl. baroque, njem. Barock, rus. barokko, tal. i španj. barroco), stilsko-povijesni ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10  >  >|