Upit Bela IV, pronađeno natuknica: 28

Arpadovići

Arpadovići, ugarska dinastija, nazvana po velikom knezu Árpádu. Pod Arpadovićima su se Madžari oko 896. ...

banovina

banovina (banat), područje pod banovom upravom. U širem smislu, može biti identična kraljevstvu (npr. ...

Banská Štiavnica

Banská Štiavnica [ba'nska: št’a'vn’ica] (madžarski Selmecbánya, njemački Schemnitz), grad u Slovačkoj, ...

Bihać (grad)

Bihać, grad u sjeverozapadnoj Bosni, uz Unsku prugu, BiH (Federacija BiH); 39 690 st. (2013; 45 553 st., ...

Bribirska županija

Bribirska županija, srednjovjekovna hrvatska županija. Spominje ju prvi put Konstantin VII. Porfirogenet sredinom ...

Budimpešta

Budimpešta (madžarski Budapest [bu'dαpεšt]), glavni grad Madžarske, na srednjem toku Dunava; 1 759 407 st. ...

cehovi

cehovi (srednjovisokonjem. Zeh[e]: družina), srednjovjekovne obrtničke udruge koje su imale zadatak ...

Csák

Csák [ča:k], ugarsko pleme kojega su članovi, podijeljeni u više grana, u XIII. i prvoj polovici XIV. st. ...

Drid

Drid, srednjovjekovni grad u Dalmaciji. Na brdu koje se uzdiže iz mora na kraju Marinske drage kraj ...

Esztergom

Esztergom [ε'stεrgɔm] (stari hrvatski naziv Ostrogon, njemački Gran, slovački Ostrihom), grad i pristanište ...

(1)  2  3